Zlecenie obejmowało przygotowanie logotypu i projekt strony internetowej z instalacją na serwerze klienta. Klient zamówił również projekt ulotek i wizytówek.

Firma IZOTERMAL Paweł Dudek zajmuje się instalowaniem termoizolacji wełną celulozową metodą wdmuchiwaną. Stąd pojawił się pomysł przedstawienia tego za pomocą logotypu, w którym występuje zarys domu wpisany w kwadrat koloru żółtego. Kolor żółty ma nawiązywać do ciepła domowego i szybkiego pełnego montażu izolacji, bez mostków cieplnych.

Rok rozpoczęcia współpracy: 2019

Zakres działania:

  • Logo
  • Wizytówka
  • Ulotka
  • Strona internetowa